Date de abreviere.

Reguli de formatare Detalii tehnice Utilizaţi numai formatul Word. De exemplu: P.

Titlul, structura articolului şi referințele bibliografice Prima pagină trebuie să cuprindă titlul în întregime, numele, afilierea profesională date de abreviere academică a autorilor, precum şi adresele complete ale acestora.

În cazul articolelor cu autori multiplii, fiecare dintre aceştia vor fi precizaţi pe rânduri distincte şi urmaţi de menționarea detaliilor privitoare la afilierea instituțională. Numele şi adresa autorului spre care poate fi transmisă corespondenţa va fi precizat expres, împreună cu adresa de e-mail și numărul de telefon. Titlul trebuie redactat atât în limba română cât și în limba engleză.

cum să-i spui părinților tăi întâlniți o fată este patru și tris datând din viața reală

Referinţele bibliografice nu sunt acceptate în titlu, subtitluri sau în bibliografie. Articolul trebuie să fie structurat pe secțiuni și să conțină o secțiune conclusivă la final.

Exemple de abrevieri abrevieri permit construirea unor propoziții mai scurte în limba scrisă și tind să evite repetarea termenilor. De exemplu: P.

Secțiunile trebuie să fie scurte şi clar definite. Abstractul şi cuvintele cheie Alături de articol trebuie trimis şi un rezumat abstract redactat în limba română, care să cuprindă maximum cuvinte şi care să evidenţieze tematica abordată în articol, acesta urmând a fi folosit în vederea indexării. Rezumatul abstractul date de abreviere trebui să poată fi înţeles de către cititorii care nu au parcurs în întregime articolul.

guntur online dating văzând datând

Nu este permis ca acesta să includă citate sau alte lucrări publicate. Rezumatul trebuie să cuprindă identificarea subiectului tratat, obiectivele urmărite de autor, rezultatele cercetării și implicațiile teoretice și practice ale studiului. Pentru materialele care urmează să fie publicate la rubrica Practică judecătorească nu sunt necesare rezumatul și cuvintele cheie.

Împreună cu abstractul trebuie trimise și cuvintele cheie, definitorii pentru articol. Reguli de formatare Detalii tehnice Utilizaţi numai formatul Word.

dating și împerechere creier ascuns sunt asiatic datând un tip alb

Puteţi să folosiţi numere arabe inserate neautomat, sau liniuţe cratime. Nu lăsaţi mai mult de un spaţiu între cuvinte.

Toate notele de subsol trebuie să se încheie cu punct. Citările Citările trebuie incluse în textul principal între ghilimele duble.

viteza datând imdb este online dating în condiții de siguranță legit

Forma originală a citatului trebuie păstrată majuscule, ortografie etc. Orice modificare adusă textului citat trebuie aşezată între paranteze drepte […], cu excepţia situaţiei în care în citarea realizată, aţi exclus o parte din textul inițial, caz în care utilizaţi paranteze rotunde: ….

Listă de abrevieri din 3 litere

Citările trebuie în mod obligatoriu urmate indicarea sursei citate. Enumerările Enumerările: utilizaţi numere arabe urmate de punct sau cratimă urmată de spaţiu. Pentru separarea itemilor se foloseşte punct şi virgulă. Exemplu: Anumite drepturi sunt special concepute pentru protejarea minorităţilor: 1. Paragrafe Orice nou paragraf trebuie notat cu aliniat.

Compunerea - mijloc de îmbogățire a vocabularului

Reguli de lbp dating Toate articolele care sunt trimise în vederea publicării trebuie să îndeplinească cerinţele de citare listate mai jos. Cărţi Autor, Titlu, editura, anul, pagina. Exemple: Tratate, manuale, monografii: V. Vedinaș, Tratat teoretic și practic de drept administrativ, vol.

  • Adresați-vă online dating
  • EurLex-2 Vă rugăm să indicați în tabelul de mai jos denumirea, abrevierea și datele de contact ale autorităților competente implicate în punerea în aplicare a EU ETS în domeniul instalațiilor și al aviației în statul dumneavoastră membru.
  • Care este punctul principal de dating
  • Traducere 'abreviere' – Dicţionar maghiară-Română | Glosbe
  • Viteza datând farnborough
  • Î.e.n. - Wikipedia

I, Ed. Universul Juridic, date de abreviere, Bucureşti, p. Oxford University Press,p.

mă întâlnesc cu domnul greșit dating online 35+

Raynaud, Constitutionnalisme, în D. Alland, S. Rials dir. Conac, O anterioritate românească — controlul judecătoresc al constituţionalităţii legilor, R. Legislaţie, jurisprudenţă, alte documente: U. România, … I. Toate referinţele bibliografice trebuie numerotate. Documente oficiale naţionale Pentru toate documentele oficiale naţionale vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de organizaţiile care au elaborat documentele respective.

Abrevieri A.

Titlul, structura articolului şi referințele bibliografice Prima pagină trebuie să cuprindă titlul în întregime, numele, afilierea profesională sau academică a autorilor, precum şi adresele complete ale acestora. În cazul articolelor cu autori multiplii, fiecare dintre aceştia vor fi precizaţi pe rânduri distincte şi urmaţi de menționarea detaliilor privitoare la afilierea instituțională.