Politica de confidentialitate

Compania care administrează site-ul www.klimapoint.ro, denumit în continuare KLIMAPOINT.RO, este KLIMA POINT S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/12920/2010 şi având Codul Unic de Înregistrare: RO27866441.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, KLIMAPOINT.RO are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe KLIMAPOINT.RO, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

Astfel, KLIMAPOINT.RO poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

KLIMAPOINT.RO nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul KLIMAPOINT.RO poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina incălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul sa vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: str. Raul Doamnei nr7, bl M20, ap 55, sector 6.